Výsledky nezávislého auditu výroby a kvality produktov za rok 2020

Nezávislé skúšobne 3P, EZÚ a FORCE Technology aj v roku 2020 vykonali pravidelnú inšpekciu výrobných zariadení, kontrolu kvality a zhody s medzinárodnými normami u KELine káblov 799053-Eca, KE300U24LSOH-Dca, KE300S24-Eca, KE400U23-Eca, KE550HS23/1E-Dca, KE550HS23/1E-B2ca, KE1000HS23-Dca, KE1000HS23-B2ca, KE1200HS23-Dca a u KELine komponentov KEJ-C6A-S-10G, KEP-C6A-S-10G, KEP-C6A-S10G-NP a KEL-C6A-P-xxx. Potvrdením pozitívneho výsledku auditu je predĺženie platnosti certifikátov celého portfólia testovaných výrobkov.