Aktuality a odborné články

Aktualita Novela Vyhlášky MVSR č. 94/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2019​ (informácia)
Novela Vyhlášky MVSR č.94/2004 Z. z. a povinnosť používania káblov s triedou reakcie na oheň B2ca- s1, d1, a1 Od 1.12.2018 nadobudne platnosť novela Vyhlášky MVSR č.94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri používaní stavieb.
Aktualita Štruktúrované kabeláže - pohľad do zákulisia (odborný článok)
Pre výber vhodnej štruktúrovanej kabeláže je dôležité rozhodnutie užívateľa, či mu bude postačovať prenosová rýchlosť 1 Gbit/s, alebo bude potrebovať prenosové rýchlosti až do 10 GBit/s. V prvom prípade je možné použiť kabeláž s výkonnostnou kategóriou Cat.5E alebo Cat.6. V druhom prípade požiadavke vyhovujú až tri kabeláže, a to Cat.6A, Cat.7 a Cat.7A .
Aktualita Výber z referencií 2017
Tu uvedené referencie predstavujú 14 300 certifikovaných prípojných miest.
Aktualita Vyššia ochrana životov, zdravia a majetku
Projekty s inštalovanou štruktúrovanou kabelážou triedy reakcie na oheň B2ca - s1, d1, a1 v súlade s platnými požiadavkami na protipožiarnu bezpečnosť stavieb.
Aktualita Výber z referencií 2016
Vďaka vám sa nám v roku 2016 podarilo dodať kabelážny systém KELine do 169 registrovaných projektov.
Aktualita Výber z referencií 2015
Vďaka vám sa nám v roku 2015 podarilo dodať kabelážny systém KELine do 82 registrovaných projektov.
Aktualita Hodnotenie patch káblov Cat.6A na slovenskom trhu (odborný článok)
Schopnosť patch káblov Cat.6A prenášať dáta prenosovou rýchlosťou 10GBit/s a funkčnosť prenosového protokolu 10 GBASE-T sú garantované za podmienky, že patch káble spĺňajú normu ISO/IEC 11801 Ed.2.2, ktorá stanovuje kritériá pre prenosové parametre a parametre odolnosti voči nežiaducim presluchom Alien Crosstalk.