Aktuality a odborné články

Aktualita Ako zmenila novela Vyhlášky MVSR č.94/2004 Z. z. od 1.1.2019 požiadavky na použitie káblov s triedou reakcie na oheň B2ca - s1, d1, a1 (odborný článok)
Novela Vyhlášky MVSR č.94/2004 Z. z. a povinnosť používania káblov s triedou reakcie na oheň B2ca- s1, d1, a1 Od 1.12.2018 nadobudne platnosť novela Vyhlášky MVSR č.94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri používaní stavieb.
Aktualita Podmienky použitia káblov pre štruktúrovanú kabeláž v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň (odborný článok)
Od 1. júla 2017 sa STN EN 50575: 2015 stala záväznou harmonizovanou normou. Tento dokument zaviedol jednoznačnú klasifikáciu protipožiarnych charakteristík káblov a ich jednotné označovanie v rámci celej Európskej únie.
Aktualita Štruktúrované kabeláže - pohľad do zákulisia (Časť 1) (odborný článok)
Pre výber vhodnej štruktúrovanej kabeláže je dôležité rozhodnutie užívateľa, či mu bude postačovať prenosová rýchlosť 1 Gbit/s, alebo bude potrebovať prenosové rýchlosti až do 10 GBit/s. V prvom prípade je možné použiť kabeláž s výkonnostnou kategóriou Cat.5E alebo Cat.6. V druhom prípade požiadavke vyhovujú až tri kabeláže, a to Cat.6A, Cat.7 a Cat.7A .