Dátové rozvádzače Rittal

Krugel Exim spol. s.r.o. je oficiálnym autorizovaným distribútorom dátových rozvádzačov Rittal pre Slovenskú republiku.

Požiadavky na špecifikáciu rozvádzačov, cenové ponuky a projektové zľavy zasielajte na uvedenú adresu: kosterec@krugel.skKrugel exim vyhradny distributor Rittal