Home network

DOMOVÝ / BYTOVÝ ROZVÁDZAČ
umožňuje vstup a rozvod silových, dátových a multimediálnych rozvodov. Je možné v ňom umiestniť aktívne zariadenia, vrátane Wi-Fi.
zobraziť viac