Aktualita

Cat 6A - svetlá cesta do budúcnosti (odborný článok)
Všetci vieme, že kategória Cat 6A je považovaná za najvýkonnejšiu štruktúrovanú kabeláž, ktorá podporuje prenosovú rýchlosť 10 Gigabit/s, pričom je na trhu už viac ako 10 rokov. Možno vás prekvapí zistenie, že kategória Cat 6, hoci má už 17 rokov stále dominuje svetovému predaju metalických kabeláží.
Novela Vyhlášky MVSR č. 94/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2019​ (informácia)
Novela Vyhlášky MVSR č.94/2004 Z. z. a povinnosť používania káblov s triedou reakcie na oheň B2ca- s1, d1, a1 Od 1.12.2018 nadobudne platnosť novela Vyhlášky MVSR č.94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri používaní stavieb.
Štruktúrované kabeláže - pohľad do zákulisia (odborný článok)
Pre výber vhodnej štruktúrovanej kabeláže je dôležité rozhodnutie užívateľa, či mu bude postačovať prenosová rýchlosť 1 Gbit/s, alebo bude potrebovať prenosové rýchlosti až do 10 GBit/s. V prvom prípade je možné použiť kabeláž s výkonnostnou kategóriou Cat.5E alebo Cat.6. V druhom prípade požiadavke vyhovujú až tri kabeláže, a to Cat.6A, Cat.7 a Cat.7A .
Výber z referencií 2017
Tu uvedené referencie predstavujú 14 300 certifikovaných prípojných miest.
Vyššia ochrana životov, zdravia a majetku
Projekty s inštalovanou štruktúrovanou kabelážou triedy reakcie na oheň B2ca - s1, d1, a1 v súlade s platnými požiadavkami na protipožiarnu bezpečnosť stavieb.
Výber z referencií 2016
Vďaka vám sa nám v roku 2016 podarilo dodať kabelážny systém KELine do 169 registrovaných projektov.
Výber z referencií 2015
Vďaka vám sa nám v roku 2015 podarilo dodať kabelážny systém KELine do 82 registrovaných projektov.
Hodnotenie patch káblov Cat.6A na slovenskom trhu (odborný článok)
Schopnosť patch káblov Cat.6A prenášať dáta prenosovou rýchlosťou 10GBit/s a funkčnosť prenosového protokolu 10 GBASE-T sú garantované za podmienky, že patch káble spĺňajú normu ISO/IEC 11801 Ed.2.2, ktorá stanovuje kritériá pre prenosové parametre a parametre odolnosti voči nežiaducim presluchom Alien Crosstalk.