Pre projektantov

Konferencia Protipožiarna ochrana budov v roku 2020
Na konferencii sa dozviete dôležité informácie týkajúce sa možností využitia progresívnych stavebných materiálov a systémových riešení, problematiky únikových ciest a evakuácie, možnostiach využitia integrovaných systémov facility a building management, ako aj praktických aspektov prevádzky stavieb z pohľadu požiarnej prevencie a súvisiacich právnych predpisov.
Zmenené požiadavky na štruktúrované kabeláže - nová medzinárodná norma ISO/IEC 11801
ISO/IEC 11801 je najdôležitejšou medzinárodnou normou, ktorá stanovuje základné požiadavky na prenosové parametre štruktúrovaných kabeláží, ich komponentov a na topológiu fyzickej vrstvy sietí. Dodržanie tejto normy je podmienkou a zároveň garanciou funkčnosti všetkých prenosových protokolov určených pre informačné technológie. V novembri 2017 bola publikovaná nová edícia normy ISO/IEC 11801: 2017
Podmienky použitia káblov pre štruktúrovanú kabeláž v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň (odborný článok)
Od 1. júla 2017 sa STN EN 50575: 2015 stala záväznou harmonizovanou normou. Tento dokument zaviedol jednoznačnú klasifikáciu protipožiarnych charakteristík káblov a ich jednotné označovanie v rámci celej Európskej únie.