Inštalačné káble

Výkonnostná kategória
Plášť
Trieda reakcie na oheň
Eca
Názov produktu