Certifikácia metalickej kabeláže

Filter

Značka kabeláže:

Názov produktu
Certifikácia prenosovej cesty ClassD/Cat 5E (100MHz), resp. ClassE/Cat 6 (250MHz) ks
Certifikácia prenosovej cesty ClassEA/Cat 6A (500MHz) ks
Spracovanie výsledkov merania ks