Reklamačný poriadok

Pre urýchlenie Vašej reklamácie vyplnte priložený súbor a pošlite ho e-mailom na adresu info@krugel.sk

Prineste, alebo pošlite reklamovaný produkt na adresu našej spoločnosti.

Reklamačný poriadok sa riadi výlučne Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov