Štruktúrovaná kabeláž KELine

​Krugel Exim s.r.o. je majiteľom obchodnej značky KELine® (internationally registered trademark no. 793821). Všetky komponenty  štruktúrovaného kabelážneho systému KELine® sú vyvíjané, vyrábané a testované v súlade s medzinárodnými, európskymi a americkými normami. Sériová výroba je pod stálym dohľadom nezávislých medzinárodných skúšobní Delta, 3P, GHMT ("Quality audit of the manufacturer's production and quality assurance sites", "Maintenance testing and quality assurance sites"...)
Na kabeláže realizované certifikovaným KELine® inštalatérom je poskytovaná záruka 25 rokov a v súčasnosti je registrovaných už viac ako 1000 projektov s takmer 500 000 prípojnými miestami.
​Krugel Exim s.r.o. , ako prvý na svete vyvinul a certifikoval kompletné portfólio interoperabilných komponentov KELine® Cat.6A  a uviedol ho na trh v máji 2010 na veltrhu DatacenterDynamics v Buenos Aires.
Štruktúrovaná kabeláž KELine® je inštalovaná v oblastiach s najvyššími nárokmi na spoľahlivosť ako sú napríklad: armáda, polícia, riadenie letovej prevádzky, atómové elektrárne, nemocnice, dátové centrá štátnych inštitúcií, bánk a poskytovateľov telekomunikačných služieb (referencie)