Štruktúrovaná kabeláž Keline®

​Krugel Exim s.r.o. je majiteľom obchodnej značky Keline (internationally registered trademark no. 793821). Všetky komponenty  štruktúrovaného kabelážneho systému Keline sú vyvíjané, vyrábané a testované v súlade s medzinárodnými, európskymi a americkými normami. Sériová výroba je pod stálym dohľadom nezávislých medzinárodných skúšobní FORCE Technology, 3P, GHMT ("Quality audit of the manufacturer's production and quality assurance sites", "Maintenance testing and quality assurance sites"...) Na kabeláže realizované certifikovaným Keline inštalatérom je poskytovaná záruka 25 rokov a v súčasnosti je registrovaných už viac ako 1000 projektov s takmer 500 000 prípojnými miestami. Krugel Exim s.r.o. , ako prvý na svete vyvinul a certifikoval kompletné portfólio interoperabilných komponentov Keline Cat.6A  a uviedol ho na trh v máji 2010 na veltrhu Datacenter Dynamics v Buenos Aires. Štruktúrovaná kabeláž Keline je inštalovaná v oblastiach s najvyššími nárokmi na spoľahlivosť ako sú napríklad: armáda, polícia, riadenie letovej prevádzky, atómové elektrárne, nemocnice, dátové centrá štátnych inštitúcií, bánk a poskytovateľov telekomunikačných služieb (referencie)  zobraziť viac

Časté otázky

Aký je rozdiel medzi označením „B2ca“ a „LSFROH“? Ktorý parameter kábla je určujúci vo vzťahu k požiadavkám protipožiarnej bezpečnosti stavieb?
„B2ca“ označuje jednu z tried reakcie na oheň. Vo všetkých krajinách EÚ je od 1.7.2017 pre definovanie protipožiarnych vlastností káblov povinné používať výhradne parameter triedy reakcie na oheň. Pôvodné označenie (PVC, LSOH, LSFROH…) je len nepovinný informatívny údaj, ktorý nemá podporu v legislatíve ani v harmonizovaných technických podmienkach EÚ.
 
Nevzťahuje sa nutnosť používať káble s triedou reakcie na oheň B2ca-s1, d1, a1 v priestoroch a stavbách uvedených v STN 92 0203 len na káble určené pre trvalú dodávku elektrickej energie?
Takáto interpretácia pramení z trochu nešťastne zvoleného názvu normy. Po jej dôkladnom preštudovaní je však jednoznačné, že v bode 5.1. norma STN 92 0203 stanovuje povinnosť použiť káble s triedou reakcie na oheň B2ca - s1, d1, a1 pre všetky káble v káblových rozvodoch(t.j. silnoprúdové, riadiace, komunikačné, optické, ….), a teda aj metalické a optické káble štruktúrovaných kabeláži. V prípade pretrvávania Vašich pochybností Vám toto stanovisko potvrdí aj Odbor požiarnej prevencie  Prezídia Hasičského a záchranného zboru.
Káble akej triedy reakcie na oheň mám použiť, ak nejde o priestory uvedené v STN 92 0203 a chcem nadaľej používať káble na ktoré som zvyknutý a bol som s nimi po dlhé roky maximálne spokojný.
Roky vyrábané a na trhu dostupné káble nájdete dnes s označením (triedou reakcie na oheň):
u tienených aj netienených káblov Cat.5E a Cat.6 s PVC aj LSOH plášťom - trieda rekcie na oheň Eca
u tienených káblov Cat.6A, Cat.7 a Cat.7A s LSOH plášťom - trieda rekcie na oheň Eca alebo Dca
Jediná zmena po 1.7.2017 u týchto káblov je, že museli prejsť predpísaným certifikačným procesom pre stanovenie triedy reakcie na oheň a podliehajú systému kontroly posudzovania a overovania nemennosti parametrov.
Jedine káble s triedou reakcie na oheň Cca a B2ca reprezentujú nové produkty na trhu (museli prejsť úpravou konštrukcie, materiálového zloženia, alebo technológie výroby).