Obchodné podmienky

KRUGEL EXIM spol. s r.o. ako súkromná veľko-obchodná spoločnosť sa sústreďuje najmä na distribúciu kabelážných systémov a komponentov pre počítačové siete a ako taká predáva výlučne právnickým a fyzickým osobám s predmetom podnikania zhodným s ponukou produktov a služieb zo svojho portfólia.

Objednávacie a dodacie podmienky

Krugel Exim si vyhradzuje právo nezaradiť nového zákazníka do svojej databázy zákazníkov, ak predmet podnikania nie je zhodný s ponukou produktov spoločnosti Krugel Exim, alebo z iného dôvodu negatívne ovplyvňujúceho filozofiu spoločnosti.

Zákazník objednáva produkty a služby objenávkou doručenou elektronickou poštou, faxom, listom, alebo osobne, výnimočne ústne, resp. telefonicky.

Objednávka musí obsahovať:

  • číslo objednávky
  • dátum jej vystavenia
  • meno pracovníka, ktorý objednávku vystavil
  • obchodné meno a adresu zákazníka, IČO, DIČ a IČ DPH, ak je pridelené
  • bankové spojenie zákazníka
  • objednávané produkty a služby, alebo číslo našej ponuky, ak je sortiment požadovaného tovaru na objednávke úplne a v celku totožný s ponukou. Pokiaľ zákazníkovi bola doručená cenová ponuka, je povinný uvádzať číslo ponuky aj v prípade, že objednáva len čiastkovo niektoré produkty a služby z ponuky.
  • požadovaný termín dodávky a spôsob dopravy


Doprava

Ceny produktov nezohľadňujú cenu dopravy. KRUGEL EXIM spol. s r.o. uprednostňuje osobný odber produktov zákazníkmi v sklade spoločnosti v pracovnom čase. Produkty objednané zákazníkom je možné dopraviť na dohodnuté miesto prepravnými spoločnosťami Slovak Parcel Servis, GEIS alebo podľa požiadavky aj inej, na náklady zákazníka. Ostatné druhy dopravy je možné vykonať po dohode s obchodným oddelením spoločnosti KRUGEL EXIM spol. s r.o..


Platobné podmienky

KRUGEL EXIM spol. s r.o. uprednostňuje platbu v hotovosti, alebo zálohovou faktúrou. Výnimku na ostatné spôsoby úhrady ceny za tovar udeľuje vedenie spoločnosti.


Záruky

Na jednotlivé systémy a produkty sa vzťahujú záruky poskytnuté výrobcom.