O nás

KRUGEL EXIM je slovenská súkromná spoločnosť, ktorá sa od svojho vzniku (r. 1991) špecializuje na vývoj, výrobu a distribúciu pasívnych komponentov pre informačné a komunikačné siete. Tieto produkty sú v súčasnosti reprezentované metalickými a optickými kabelážami pre počítačové siete LAN, pre kamerové a zabezpečovacie systémy,  pre dátové centrá, ....., ale najmä systémami štruktúrovanej kabeláže.
 
V roku 2003 spoločnosť vyvinula vlastný štruktúrovaný kabelážny systém Keline.  V roku 2005 uviedla na trh systém Cat.6A, ktorým preukázala možnosť spoľahlivého prenosu 10Gbit/s na kábli s konštrukciou U/FTP. Nižšie náklady tohto riešenia významne prispeli k rozšíreniu kabeláží pre 10GBASE-T v regióne. Vo februári 2010 spoločnosť predstavila ako prvá na svete kompletné portfólio interoperabilných komponentov Cat.6A, certifikovaných v medzinárodných nezávislých laboratóriách v zmysle požiadaviek nového, vtedy práve publikovaného, dodatku medzinárodnej normy ISO/IEC 11801.

Tlačová správa: 
linka: https://www.mzv.sk/aktuality/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/uspesne-sympozium-slovenskej-spolocnosti-krugel-v-buenos-aires/10182

KRUGEL EXIM vyvinul a v októbri 2016 opäť ako prvý na svete úspešne certifikoval kábel U/FTP Cat.6A s triedou reakcie na oheň B2ca-s1, d1, a1, používaný v budovách s najvyššími požiadavkami  na protipožiarnu bezpečnosť stavieb v celej Európskej Únii.

Štádiá vývoja kábla Keline U/FTP Cat.6A, B2ca-s1, d1, a1:
 
Spoločnosť dnes vyváža svoje produkty do 39 štátov Európy, Ameriky a Ázie. Má registrovaných viac ako 1 000 medzinárodných inštalácii s takmer 600 000 prípojnými miestami v projektoch, na ktoré poskytuje 25 ročnú systémovú záruku. Dostupnosť tovaru a technickú podporu zabezpečuje aj prostredníctvom dcérskych spoločností v Čechách, Maďarsku a Argentíne, ako aj cez svojich zmluvných distribučných partnerov.

 

Jednou z priorít spoločnosti KRUGEL EXIM je garancia vysokého štandardu kvality dodávaných produktov. Kontrola kvality produktov značky Keline je zabezpečovaná systémom EN/ISO 9001:2008 a spoluprácou s nezávislými akreditovanými laboratóriami FORCE Technology, 3P a GHMT, ktoré vykonávajú pravidelnú inšpekciu výroby, testovanie sériovo vyrábaných produktov a kontrolu zhody ich parametrov s najnovšími medzinárodnými normami. Ako riadny člen Asociácie pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky sa KRUGEL EXIM aktívne podieľa na zvyšovaní pasívnej protipožiarnej bezpečnosti stavieb.
 

V záujme čo najširšieho uspokojenia potrieb zákazníkov KRUGEL EXIM je aj Gold Partner distribútorom štruktúrovaného kabelážneho systému EasyLan, oficiálnym autorizovaným distribútorom kabelážneheho systému KERPEN DATACOM, dátových rozvádzačov TRITON a RITTAL, žlabových systémov OBO BETTERMANN, aktívnych zariadení FRITZ, technologickým partnerom a oficiálnym distribútorom meracích zariadení a certifikačných testerov Ideal Networks a Fluke Networks.