Dátové rozvádzače TRITON

KRUGEL EXIM je oficiálnym autorizovaným distribútorom dátových rozvádzačov TRITON pre Slovenskú republiku.

Požiadavky na neskladové rozvádzače vyrábané podľa špecifikácie zákazníka je možné definovať pomocou konfigurátora. 
Následne Vám bude zaslaná cenová ponuka.