Elektroinštalačný materiálProduktové podskupiny:
  • Spojovacie a upevňovacie systémy VBS
  • Systémy ochrany pred transientnými javmi a bleskami TBS
  • Káblové nosné systémy KTS
  • Systémy protipožiarnej ochrany BSS
  • Systémy ukladania vedení LFS
  • Podlahové systémy UFS 
 
Sortiment: https://obo.sk/sk-sk
 
Pre projektové a množstevné zľavy kontaktujte obchodné oddelenie info@krugel.sk