Príslušenstvo k UPS

Názov produktu
SNMP karta
SNMP karta
P/N: SNMPCARD
ks
Karta reléového rozhrania
ks
Prepojovací kábel IEC 1,2 m
ks