Zapožičanie certifikačného meracieho prístroja IDEAL LANTEK III 500 (do 500MHz)