Cat 6A - svetlá cesta do budúcnosti (odborný článok)

Všetci vieme, že kategória Cat 6A je považovaná za najvýkonnejšiu štruktúrovanú kabeláž, ktorá podporuje prenosovú rýchlosť 10 Gigabit/s, pričom je na trhu už viac ako 10 rokov. Možno vás prekvapí zistenie, že kategória Cat 6, hoci má už 17 rokov stále dominuje svetovému predaju metalických kabeláží. Kategória Cat 5E, ktorá bola predstavená už pred vyše 20 rokmi je síce na ústupe, ale stále si udržuje veľmi významný trhový podiel.

Keď vezmeme do úvahy nové normy pre štruktúrovanú kabeláž, PoE, ako aj prichádzajúce nové technológie, je stále ťažšie obhajovať inštalovanie akejkoľvek kabeláže s nižšou kategóriou ako Cat 6A. Presadenie sa Cat 6A je silne podporované aj novou vlnou Wi-Fi zariadení, ktoré užívateľom bezdrôtových sietí umožnia rýchlosti blížiace sa k 10 Gigabit/s. 

Doporučujú ju normy

Ak sa pozriete na najnovšie normy pre štruktúrovanú kabeláž, v žiadnej z nich nenájdete doporučenie pre použitie Cat 5E alebo Cat 6. Nové TIA normy doporučujú Cat 6A pre všetky nové inštalácie, a to pre komerčné budovy (TIA-568), pre školy a školské zariadenia (TIA-4966), pre zdravotníctvo  (TIA-1179), pre inteligentné budovy (TIA-862-B), ako aj pre všetky ďalšie typy budov. To isté platí aj pre nové medzinárodné normy ISO/IEC. Inými slovami, ak vy, vaši zákazníci alebo partneri chcete dodržať normy, mali by ste inštalovať kabeláže Cat 6A vo všetkých nových projektoch. 

A nejde len o normy pre štruktúrovanú kabeláž. Protokol HDBaseT, ktorý dominuje vo svete AV (audio-video prenášané po metalickom krútenom páre) tiež doporučuje kabeláž Cat 6A pre dosiahnutie plnej 100 metrovej vzdialenosti, nakoľko kabeláže Cat 5E či Cat 6 umožňujú dosiahnuť len 10 resp. 40 metrov.

Lepšia podpora pre PoE

Vyššie výkonnostné úrovne prenášanej energie, ktoré umožňujú PoE Type 3 a Type 4 po štyroch metalických pároch, ako aj narastajúca prevaha zariadení napájaných pomocou PoE technológie  (IP kamery, Wi-Fi prístupové body, rôzne zariadenia Internetu Vecí IoT.... atď.) voči zariadeniam s tradičným napájaním striedavým prúdom, sú ďalším významným dôvodom pre nasadzovanie kabeláží Cat 6A.

Už dlhší čas je diskutovaná problematika nárastu teploty v káblových zväzkoch pri použití PoE. Pri Cat 6A je vďaka konštrukcii kábla prehrievanie podstatne nižšie v porovnaní s Cat 5E a Cat 6. Potvrdzuje to aj smernica TSB-184-A o zásadách používania PoE, ktorá je včlenená do najnovšej normy TIA 568.2-D. V nej sa pre zabezpečenie maximálneho nárastu teploty o 15°C pri prenose PoE Type 4 (100W) povoľuje vo zväzku približne o 25 % viac netienených káblov Cat 6A ako v prípade Cat 6 a až o cca 70 % viac, v porovnaní s káblami Cat 5E. U tienených káblov kovová tieniaca vrstva napomáha prestupu tepla na povrch, v dôsledku čoho sa prehrievajú menej ako netienené káble, a preto ich môže byť viac vo zväzku.*

Vyžaduje ju nová vlna Wi-Fi zariadení

V súlade s normou IEEE 802.11ac z roku 2013 pre WiFi s veľmi vysokou priepustnosťou (známou ako Wi-Fi 5), vydala TIA smernicu TSB-162-A „Telekomunikačná kabeláž pre bezdrôtové prístupové body“, ktorá tiež doporučuje kabeláž Cat 6A pre podporu sietí WLAN. Síce 2,5GBASE-T a 5GBASE-T boli pôvodne predstavené ako protokoly určené pre už nainštalované kabeláže Cat 5E resp. Cat 6, nakoniec ich funkčnosť bolo možné garantovať len na kabelážach Cat 6A. Príčinou sú cudzie presluchy
(Alien Crosstalk) v káblových zväzkoch, vznikajúce až pri rýchlostiach nad 
1 Gigabit/s, a tento fenomén ešte v čase inštalovania stávajúcich kabeláží Cat 5E a Cat 6 nebol známy.*

Wi-Fi 6 je ďalší z argumentov pre podporu Cat.6A. V tomto roku ratifikovaná norma IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) ponúka v priemere 4-násobne vyššiu priepustnosť ako Wi-Fi 5 a v konečnom dôsledku má zabezpečiť prenosové rýchlosti blížiace sa k 10 Gigabit/s, a to využitím linkovej agregácie a zdvojnásobením priestorových dátových tokov v porovnaní s Wi-Fi 5. Jediným možným spôsobom ako zabezpečiť linkovú agregáciu a využiť plný potenciál priepustnosti Wi-Fi 6 je inštalovať dve linky Cat 6A pre každý bezdrôtový prístupový bod.

Staré argumenty zlyhávajú

Prečo teda Cat 6 stále dominuje trhu? Niektoré zo známych argumentov sú, že je jednoduchšie ju inštalovať pre jej menší priemer káblov, je lacnejšia z pohľadu použitého materiálu a, že rýchlosť 10 Gigabit/s v podstate ani nie je potrebná. Ale vo veku „Internetu Vecí“ (IoT), keď sa stále viac a viac technológií zlučuje do jedného systému, ktorý si vyžaduje vyššie prenosové rýchlosti, keď neustále pribúda užívateľov bezdrôtových sietí, keď je stále viac a viac zariadení napájaných prostredníctvom PoE - nehovoriac o fakte, že rastúci záujem a množstvo inštalácii Cat 6A postupne znižuje náklady na ich 
realizáciu - jednoducho povedané, nezvolením si kabeláže Cat 6A sa užívatelia vystavujú vysokému riziku, že budú nútení meniť svoju kabeláž Cat 5E alebo Cat 6 už o veľa skôr, než by si želali.  Čo samozrejme z dlhodobejšieho hľadiska predstavuje podstatne vyššie náklady.

Rozumieme tomu, že sa stále budete stretávať so zákazníkmi, ktorí sa rozhodnú pre inštaláciu Cat 5E alebo Cat 6 napriek všetkým argumentom, prečo by to robiť nemali.

A zatiaľ čo meracie prístroje  zn. Fluke Networks „DSX CableAnalyzer™ Series Copper Cable Certifiers“ sú schopné otestovať kabeláž ktorejkoľvek zvolenej kategórie (a otestujú aj inštalované siete pre 2,5GBASE-T a 5GBASE-T), budúcnosť vyzerá veľmi priaznivo pre Cat 6A. 

A zatiaľ čo KRUGEL EXIM je schopný dodať kabeláž pre ktorúkoľvek zvolenú kategóriu, plne sa stotožňujeme s názorom, že budúcnosť patrí Cat 6A.*


Autor: Mark Mullins, FLUKE networks, 16.4.2019 
Preklad a poznámky*: technicko-marketingový tím KRUGEL EXIM, 24.7.2019