Certifikačné merania trasy a spoja /reflektometrom OTDR/ + vystavenie protokolu

ks