Inštalačné káble

Trieda reakcie na oheň
Fca
Názov produktu