Štruktúrovaná kabeláž, kabeláž pre dátové centrá, CPR B2ca - Krugel.sk