Zapožičanie certifikačného meracieho prístroja  Fluke® 1 GHz DSX-5000 CableAnalyzer