Optické hrncové spojky

Názov produktu
Hrncová spojka PC-ES-2024 ks
Kazeta pre 24 zvarov na rošírenie kapacity hrncovej spojky PC-7212 ks