Dátové rozvádzače

Rozvádzače sú vyrábané na plneautomatizovaných linkách a robotizovaných pracoviskách použitím najmodernejších technológii na spracovanie plechu. Sériovo vyrábané štandardné typy sú dodávané v zmontovanom stave a sú definované jedným objednávacím kódom ako celok. Tento koncept odstraňuje komplikovaný proces špecifikácie, vylučuje omyly pri objednávaní a minimalizuje nároky na logistiku.