Elektroinštalačný materiálProduktové podskupiny:

  • Spojovacie a upevňovacie systémy VBS
  • Systémy ochrany pred transientnými javmi a bleskami TBS
  • Káblové nosné systémy KTS
  • Systémy protipožiarnej ochrany BSS
  • Systémy ukladania vedení LFS
  • Podlahové systémy UFS 
 

Sortiment: obo-bettermann.com/sk/produkte.shtml

 
Pre projektové a množstevné zľavy kontaktujte obchodné oddelenie info@krugel.sk