KELine dátové káble B2ca - s1, d1, a1

Trieda reakcie na oheň: B2ca - s1, d1, a1, Výkonnostná kategória: Category 6A, Plášť: LSOH
P/N: B2ca - s1, d1, a1
km
  • určený pre stavby a priestory definované vyhláškou Ministerstva vnútra SR, v ktorých je povinnosť používať káble B2ca - s1, d1, a1
  • vyhovuje legislatívnym a technickým podmienkam na protipožiarnu bezpečnosť stavieb a požiadavkám reakcie na oheň platnými v SR a vo všetkých krajinách EU od 1.7.2017

 


Viac informácií metalické káble B2ca

Viac informácií optické káble B2ca

Certifikáty a záruky


Trieda reakcie na oheň tohto kábla bola stanovená Európskou komisiou akreditovanou nezávislou skúšobňou, ktorá vykonáva aj posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov (AVCP) v systéme 1+.

 
 


25 ročná systémová záruka