Dátové centrá Rosenberger OSI

Sprísnené podmienky používania optických a metalických káblov v dátových centrách vo vzťahu k protipožiarnej bezpečnosti stavieb, s účinnosťou od 1.7.2017.
Krugel Exim s.r.o. je oficiálnym autorizovaným distribútorom Rosenberger OSI® pre Slovenskú republiku, Českú republiku a Maďarsko.  Od októbra 2010 je Krugel Exim certifikovaným školiacim strediskom pre budovanie IT infraštruktúry dátových centier spoločnosti Rosenberger OSI®.
www.rosenberger-osi.com/en/main/products-services.html