Ideal Industries®

Krugel Exim s.r.o. je oficiálnym autorizovaným distribútorom IDEAL Networks pre Slovenskú republiku.
 
Názov produktu
LanTEK® III - 500Mhz (s adaptérmi) R161003 ks
LanTEK® III - 1000Mhz (s adaptérmi) R161004 ks
FiberTEK® III-MM LED Kit R164005 ks
FiberTEK® III-SM Laser Kit R164006 ks
FiberTEK® III-MM LED & SM Laser Kit R164007 ks
SignalTEK CT R156004 ks
SignalTEK NT R156003 ks
VDV II R158000 ks
VDV II Plus R158002 ks
VDV II Pro R158003 ks